рішення ради

                                                                                  

                                                 ЗЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                                      

                                                          РІШЕННЯ  № 285                                         

                                                                                

від  19 грудня   2017 року                                                        с. Злинка  

 

Про встановлення розміру плати за харчування дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 25 Закону України «Про освіту», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 19 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VІІІ, постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказу Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 953/7241. з метою забезпечення покращення харчування дітей дошкільного віку та виконання натуральних норм харчування:

1.Затвердити вартість харчування дітей дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі у 2018 році на одну дитину в день у розмірі 20,00гривень.

2.Встановити плату батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей дошкільного віку у Злинському дошкільному навчальному закладі в розмірі 40 відсотків ( 8 грн) від вартості харчування дитини на день у 2018 році.

3. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною ДНЗ. За дні, які дитина не відвідувала заклад, плата батьків не справляється.

 

3.1. Плату за харчування дітей вносити щомісяця, не пізніше 10-го числа поточного місяця, за який вноситься плата.

 4.     Стовідсотково від плати за харчування дітей в ДНЗ «Сонечко» звільняються батьки (або особи, що їх замінюють), які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, інваліди з дитинства, діти-інваліди та діти учасників АТО.                          

 

4.1Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких    троє і більше дітей.

Для отримання пільги  батькам  або особам, які їх замінюють, необхідно   подати до ДНЗ завідуючій  заяву та підтверджуючі документи.

4.2    З  осіб,  які  не  подали  необхідних  документів  щодо звільнення  від 
плати або   зменшення   розміру   плати,   плата справляється  в розмірі,
визначеному місцевими органами місцевого  самоврядування( в повному обсязі)

5.Харчування дітей здійснювати в межах бюджетних призначень, передбачених в сільському бюджеті на відповідний бюджетний період.

6.Визнати таким, що втратило чинність, рішення сільської ради від 16 серпня 2017 року № 240«Про встановлення пільг по батьківській платі за харчування дітей у ДНЗ «Сонечко»».

 

7.Секретарю сільської ради забезпечити  оприлюднення  цього рішення на   інформаційному стенді сільської ради та на дошці оголошень в дитячому  навчальному  закладі "Сонечко".

8. Рішення  вступає в  дію  з  01.01.2018 року.

 9. Контроль  за виконанням  даного рішення  покласти  на постійну  комісію сільської ради  з питань бюджету , фінансів, власності, інвестиційної  діяльності та приватизації

 

Сільський голова                підпис               О.М.Недолужко